Czy warto zakładać kaski rowerowe??>

Wśród akcesoriów, których posiadanie zalecane jest każdemu rowerzyście, znajdują się między innymi kaski rowerowe. Zapotrzebowanie na nie systematycznie rośnie, ciągle jednak mamy do czynienia z grupą przeciwników rozwiązań tego typu. Osoby, które nie wykazują zainteresowania kaskami przypominają, że w czasie jazdy na rowerze kluczowe znaczenie powinny mieć umiejętności jego właściciela. Podejrzewają również, że kampania na rzecz stosowania kasków leży przede wszystkim w interesie ich producentów. Warto zadać sobie zatem pytanie, czy takie podejście rzeczywiście znajduje uzasadnienie i jest zgodne ze stanem faktycznym?

Zwolennicy kasków rowerowych z łatwością obalają przytoczone argumenty przypominając o tym, że żaden rowerzysta nie jest na drodze sam. Nawet najbardziej doświadczony kolarz nie jest w stanie przewidzieć tego, jak będą zachowywać się inni uczestnicy ruchu drogowego, bywa więc, że to kask, a nie umiejętności, ratuje mu życie. Warto zwrócić uwagę i na to, że o zaletach kasków przekonują się często zawodowi kolarze, a przecież im umiejętności odmówić nie sposób.
Tags: